Ca răspuns la cererile Dv. de vizitare a fabricilor noastre de pâine și biscuiți, în urma experiențelor noastre cu Școala altfel, avem o  procedură de lucru care reglementează vizitele elevilor si studenților, obligațiile care revin ambelor părți, Dobrogea Grup – ca gazdă, Școala – ca oaspete.

In urma modificărilor programului Școala altfel, administrația Dobrogea Grup a extins perioada de vizită pentru a veni în sprijinul informării și formării profesionale a tinerei generații.

Studenții de la facultățile de profil au și regim de practică industrială.

Condițiile specificate în procedură, pe care le primiți ca răspuns la cererea inițială trimisă de Dv. – la  office@dobrogeagrup.ro – sunt norme obligatorii în unități cu profil de industrie alimentară.

Administratia 

Dobrogea Grup