Ministerul Educației și Cercetării recomandă ca activitățile planificate în cadrul Săptămânii „Școala altfel” să se desfășoare în sediul/incinta unităților de învățământ, evitând în acest mod riscul apariției unor cazuri de îmbolnăviri, click aici. Vizitele elevilor și studentilor planificate în unitățile de producție ale societății se suspendă.

Dobrogea Grup

“Cum se face…” un produs gustos și sănătos? Cu scopul de a sprijini informarea și formarea profesională a generațiilor de mâine  – cu bunăvoință, înțelegere și atenția necesară – conducerea firmei a extins perioadele de vizită în funcție de solicitările unităților de învățământ.

Începând din 2014, avem o procedura de lucru care reglementează vizita elevilor și studenților. Primiți detalii telefonic  și prin corespondenta electronica, aveți de îndeplinit  anumiți pași pentru aprobarea si programarea vizitei.

  • Vizitele se desfășoară de luni pana vineri, în intervalul orar 8-12:00.
  • Solicitările sunt numeroase, primim vizite din oraș, județ si județe apropiate.

Vă rugăm să solicitați din timp vizita și să trimiteți rapid documentele asupra cărora vom discuta la următoarea  Dv. cerere, astfel încât să vă puteți programa la data solicitată.

Vizita studenților USAMV

Ca răspuns la cererile Dv. de vizitare a fabricilor noastre de pâine și biscuiți, în urma experiențelor noastre cu Școala altfel, avem o  procedură de lucru care reglementează vizitele elevilor si studenților, obligațiile care revin ambelor părți, Dobrogea Grup – ca gazdă, Școala – ca oaspete.

In urma modificărilor programului Școala altfel, administrația Dobrogea Grup a extins perioada de vizită pentru a veni în sprijinul informării și formării profesionale a tinerei generații.

Studenții de la facultățile de profil au și regim de practică industrială.

Condițiile specificate în procedură, pe care le primiți ca răspuns la cererea inițială trimisă de Dv. – la  office@dobrogeagrup.ro – sunt norme obligatorii în unități cu profil de industrie alimentară.

Administratia 

Dobrogea Grup