1. SISTEMUL DE MANAGEMENT PENTRU CALITATE, SIGURANȚA ALIMENTULUI ȘI MEDIU (ISO)
S.C. Dobrogea Grup S.A. realizează produse într-un sistem integrat de management Calitate – Siguranța alimentului – Mediu, proiectat, implementat și dezvoltat pentru îmbunătățirea continuă a calității, securității produselor şi protejarea mediului înconjurător, luând în considerare necesitățile tuturor partenerilor săi.Conformitatea cu documentele de referință a fost certificată începând cu anul 2000 de firma Germanisher Lloyd Certification. Astfel, în anul 2000 a fost certificat sistemul de management al calității după standardul ISO:9001; certificat reînnoit în 2003, 2006, 2009, 2012 și 2015. Sistemul de management de mediu a fost certificat în anul 2005 (in conformitate cu EN ISO 14001:2004) și certificarea acestui sistem a fost reînnoită în 2008 si 2011. Referitor la siguranța alimentului organizația noastră a implementat şi certificat principiile HACCP în anul 2003 iar din 2008 a fost certificat sistemul de management al siguranței alimentului, în conformitate cu EN ISO 22000: 2005.În prezent Dobrogea Grup SA menține si îmbunătățește continuu un sistem integrat Calitate – Siguranţa alimentului, Mediu certificat de firma RINA Simtex in conformitate cu cerințele standardelor internaționale ISO 9001:2008.ISO 9001 Certificat IQNet-RINA si ISO 9001:2008 pentru sistemul de management al calităţii:
2. IFS -SIGURANȚA ALIMENTARĂ – DE LA PRODUCĂTOR LA COMERCIANȚII CU AMĂNUNTUL
Standardul in vigoare este implementat si menținut pentru a demonstra capabilitatea organizației de a realiza produse care satisfac cerințele de calitate si siguranță a alimentelor furnizate.Standardul international pentru Alimente, prescurtat IFS, a fost elaborat inițial în 2003 de către Handelsverband des deutschen Einzelhandels (HDE, sau Asociația comercianților germani cu amănuntul) pentru mărci interne vândute de către comercianți cu amănuntul din Germania și Franța. În prezent este in vigoare versiunea 6 a standardului. Acesta garantează faptul că nivelul calității rămâne constant în cadrul lanțurilor de producție din industria alimentară.Prin certificarea în conformitate cu IFS Food versiunea 6:2014, de către firma RINA Simtex, Dobrogea Grup demonstrează clienților că alimentele pe care le produce și le comercializează îndeplinesc prevederile celor mai exigente standarde legale, de siguranță alimentară și calitate.Recunoaștere în plan internaționalStandardul IFS este un certificat recunoscut prin Iniţiativa globală pentru siguranţa alimentară (GFSI) şi este unul dintre cele mai importante standarde de siguranţă pentru calitatea produselor alimentare.Certificate IFS: (Moara, congelate, Punct de lucru București
3. CODUL DE RESPONSABILITATE SOCIALĂ
“Inițiativa de Conformitate Sociala pentru Afaceri“ (BSCI) este o organizație non-profit care a fost fondata in 2002 de către corporații importante împreună cu Asociația pentru Comerț Exterior (FTA) din Bruxelles.BSCI stabilește și îmbunătățește în mod continuu o conduită responsabilă din punct de vedere social în lanțurile globale de aprovizionare ale întreprinderilor comerciale europene.Din punct de vedere al conținutului, Codul de Conduita se referă la respectarea legilor, libertatea de asociere și dreptul la negociere colectivă, interzicerea discriminării, salarii, ore de lucru, sănătate și securitate la locul de muncă, interzicerea muncii minorilor, interzicerea muncii forțate și măsuri disciplinare, interese de mediu și securitate, precum și sistemul de management.Începând din luna martie 2016, Dobrogea Grup SA a implementat cerințele de responsabilitate socială in conformitate cu Codul de Conduită BSCI (Business Social Compliance Intiative), auditat de TÜV SÜD Romania SRL.

“PERFORMANŢĂ ŞI FLEXIBILITATE”

Dobrogea Grup a investit pentru modernizare în ultimii 10 ani peste 52 milioane euro pentru:

 • introducerea de noi tehnologii în domeniile morărit, panificaţie, congelate şi biscuiţi;
 • dezvoltarea sistemului informatic integrat;
 • dezvoltarea reţelei de magazine proprii;
 • modernizarea parcului auto specializat;
 • pregătirea resurselor umane în conducere şi execuţie pentru a răspunde standardelor europene de calitate şi siguranţă alimentară.

Toate unităţile de producţie sunt certificate pentru sistemul de management al calităţii în conformitate cu standardele ISO 9001/2008 si IFS.

PANIFICAŢIE:

 • 6 linii tehnologice automatizate de mare capacitate pentru franzelă,pâine toast, pâine rotundă – tehnologie “no touch” şi specialităţi de panificaţie-produse cu valoare nutriţională ridicată şi termen mare de valabilitate;
 • Compatibilitate cu tehnologiile tradiţionale care dau produselor,gust plăcut,aromă deosebită şi grad ridicat de digestibilitate;
 • Procese şi produse sigure cu sisteme implementate de management calitate-siguranţă-mediu;
 • Consum redus de utilităţi;
 • Productivitate ridicată;

BISCUIŢI:

 • 2 linii automatizate şi flexibile de mare capacitate pentru:
 • biscuiţi dulci;
 • biscuiţi crackers;
 • biscuiţi sandwich;
 • Flexibilitate, diversitate sortimentală, reţete personalizate;
 • Siguranţa alimentară;
 • Productivitate ridicată.

In cadrul sectiei de productie a Dobrogea Biscuit S.R.L. activitatea se desfasoara cu respectarea tuturor normelor legislative in vigoare privind protectia factorilor de mediu. In acest sens:

 • au fost luate masuri corespunzatoare pentru igienizarea permanenta a incintei unitatii cat si a spatiilor adiacente;
 • deseurile menajere se depoziteaza in spatiu acoperit, special amenajat si sunt preluate de catre serviciul de salubrizare local-a fost asigurat un numar suficient de pubele pentru depozitarea deseurilor menajere;
 • reparatiile si intretinerea agregatelor frigorifice din dotare se asigura de catre firme specializate;
 • se respecta prevederile HG 621/2005 cu completarile si modificarile ulterioare, privind gestiunea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje reciclabile provenite din activitatea desfasurata (folie, pungi si navete din plastic, hartie-cartoane);
 • se asigura depozitarea selectiva a tuturor deseurilor generate, in spatii special amenajate si predate ulterior la unitati specializate autorizate din punct de vedere al protectiei mediului pentru valorificare;
 • se informeaza publicul referitor la consecintele activitatilor si/sau produselor asupra mediului.

MORĂRIT:

 • 4 linii de măciniş făină grâu şi 1 linie producţie făină de secară
 • Cea mai mare capacitate de morărit concentrată pe o platformă industrială -510 to grâu măcinat/24 h;
 • Control automatizat al fluxului tehnologic;
 • Fiabilitate şi productivitate ridicată a echipamentelor tehnologice;
 • Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare şi de siguranţa alimentului pe tot parcursul proceselor tehnologice;
 • Valorificare superioară a materiei prime prin imbunătăţirea performanţelor de măcinis şi a indicelui de extracţie

SNACKS

 • 3 linii de producţie pentru cereale expandate şi extrudate, pufuleţi şi covrigi

PRODUSE CONGELATE

 • Dobrogea Grup 1 unitate de producţie pentru produse congelate pentru retail şi B2B

INOVARE PENTRU ALIMENTE SĂNĂTOASE


Obiectiv:
dezvoltarea de noi produse pe principii nutriţionale, şi oferirea de servicii de asistenţă tehnică personalizate partenerilor Dobrogea. La Dobrogea inovarea a devenit tradiţie.

O tradiţie care implică responsabilitate faţă de consumatori, angajaţi, comunitate şi parteneri, dar mai ales implică o gândire matură, flexibilitate şi strategii adaptate fiecărei conjuncturi. De aceea, activitatea de cercetare – dezvoltare este una din activităţile noastre de maximă importanţă, care se desfăşoară în strânsă corelaţie cu cererea pieţei şi cu dinamica preferinţelor consumatorilor.

Numele Dobrogea Grup a devenit în timp, pentru consumatorii noştri, sinonim cu calitatea şi siguranţa, cu noutatea şi diversitatea, dar mai ales cu încrederea în lucrul bine făcut. Inovăm pentru că ne gândim la viitor şi investim pentru că ne dorim o dezvoltare durabilă. Dezvoltăm produse de cea mai bună calitate, sănătoase, sigure şi echilibrate nutriţional , pentru că ne gândim în fiecare zi la sănătatea consumatorilor noştri.

SC Dobrogea Grup SA si filialele sale functioneaza pe baza Autorizatiei de Mediu dupa cum urmeaza:

Nr. Crt. Punct de lucru (Adresa) Nr. Autorizatie mediu Data emiterii
Data expirarii
Cod CAEN Supuse autorizarii Factori de mediu supusi monitorizarii

1.

SC Dobrogea Grup SA

Sectia:

 • Moara de Grau,
 • Sectie panificatie,
 • Sectie panificatie, patiserie,cofetarie
 • Depozit Combustibil
 • Centrala Termica put – alimentare cu apa

Str. Celulozei nr. 1.

Localitatea Constanta, Jud. Constanta

321

28.08.2013
28.08.2023

revizuită 29.03.2018
11.01.2019

1061
1089
3600
3530
4520
5210
1071
1072
1082
1089

 • Apa uzata conf. NTPA 002/05
 • Gaze arse evacuate in atmosfera conf. O 462/93
 • Pulberi sedimentabile conf Stas 10195/75
 • Pulberi in suspensie conf. Stas 10813/76

2.

SC Dobrogea Biscuit SRL

Strada Celulozei nr 1,

Localitatea Constanta, Jud. Constanta

264

05.11.2019
05.11.2024

1072

 • Apa uzata conf. NTPA 002/05
 • Gaze arse evacuate in atmosfera conf. O 462/93
 • Pulberi in suspensie conf. Stas 10813/76

3.

SC Ro Credo SRL

Str. Celulozei nr 1,

Localitatea Constanta, Jud. Constanta

44

06.02.2013
28.01.2023

1071

 • Apa uzata conf. NTPA 002/05

4.

SC Dobrogea Grup SA

Str. Celulozei nr 1,

Localitatea Constanta, Jud. Constanta

 • Autorizație de gospodarire a apelor

62

18.05.2020
31.05.2023

5.

SC Dobrogea Grup SA
Secția Panificație București

Bd.Metalurgiei nr.444-450

329

10.08.2020
pastrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul autorizatiei obține viza anuală

1071

 • calitate aer -emisii- pulberi totale , SO2, NOX, COV, de la cuptor tunel linia 1, linia 2, linia lipii libaneze
 • – emisii – pulberi totale,SO2,NOX,CO,de la centrala termică, cuptor rotativ nr .1,cuptor rotativ nr. 2
 • -emisii – compuși organici totali: cuptor rotativ nr.1, cuptor rotativ nr.2

Program de prevenire a generării deșeurilor

In conformitate cu :

-L 211/2011 privind regimul deșeurilor ,
-L 249/2015 privind modalitățile de gestionare a ambalajelor si deșeurilor de ambalaje
-HG 856/2002, privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
– HG 1061/2008, privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
-L 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz ;
-L 235/2007, privind gestionarea uleiurilor uzate ;
-OUG 5 /2015 privind deșeurile de echipamente electrice si electronice ,

Firma noastră se preocupă constant de:

– respectarea cerințelor impuse de legislația in vigoare privind modalitatea de gestionare, colectare, valorificare prin agenți economici autorizați de Ministerul Mediului .

– reducerea deșeurilor de ambalaje și deșeurile industriale, generate din activitatea de producție, astfel ăa firma noastră ăa fie pregătită pentru implementarea instrumentelor economice ce sunt impuse de legislație respectiv :
• ”plătește pentru cat arunci “
• “ taxa de depozitare deșeuri “
• schema de “răspundere extinsă a producătorului de deșeuri “
– schema de răspundere extinsa a producătorului de deșeuri este un instrument economic nou introdus in sistem, impus prin OUG 74/2018 , instrument care cuprinde un set de masuri luate de stat pentru a se asigura ca producătorii de produse poartă responsabilitatea financiară și organizatorică pentru gestionarea stadiului de deșeu din ciclul de viată al unui produs .

– instruirea întregului personal al firmei privind modul de gestionare a deșeurilor și acțiunile întreprinse de fiecare la locul său de muncă privind reducerea cantității de deșeuri .

– gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje trebuie , astfel organizata încât să nu introducă bariere în calea comerțului .

– optimizarea programării ambalării producției, reglarea optimă a mașinilor de ambalat pentru eliminarea deșeurilor de ambalaj in procesul de ambalare ;

– identificarea pe coduri conform catalogului european a tuturor tipurilor de deșeuri generate atât periculoase, cât și nepericuloase .

– obținerea formularelor de expediție / transport pentru deșeuri periculoase de la Instituțiile abilitate de Ministerul Mediului .

– asigurarea infrastructurii de depozitare temporară a deșeurilor pe categorii astfel ca, in perioada de depozitare , toate deșeurile să îndeplinească condițiile de calitate impuse de legislație și de clauzele contractuale .

– întocmirea de contracte de preluare deșeuri privind valorificarea, reciclarea sau incinerarea în instalații de incinerare cu valorificare de energie cu agenți economici autorizați de Ministerul Mediului.

– obținerea Autorizațiilor de Mediu ale tuturor agenților economici cu care s-a încheiat contract de preluare deșeuri periculoase și nepericuloase .

– îndeplinirea lunara a obiectivelor de valorificare și reciclare a ambalajelor scoase pe piața pe tipuri de ambalaj, precum și obiectivul global , conform obiectivelor stabilite in OUG 74/2018.

– raportarea lunară la Administrația Fondului pentru mediu , a modului de îndeplinire a obiectivelor;

– înlocuirea pe cât posibil a cutiilor de carton cu lada de pâine –care este ambalaj reutilizabil ;

– respectarea modalității de circulație a ambalajelor reutilizabile între operatori economici ( art. 10 din L 249/2015 ), prin schimb , cu respectarea prevederilor L 82/1991 republicată L 227/2015 ( daca beneficiarii nu dețin cantitățile de ambalaje necesare efectuării schimbului aceștia achita o garanție bănească în schimbul ambalajelor primite ).

– organizarea preluării ambalajelor reutilizabile de la clienți, astfel încât sa realizeze , începând cu anul 2019, un procentaj de returnare de min 90 % și ambalajele să fie într-o stare corespunzătoare reutilizării lor.

– folosirea în proiectarea ambalajelor a materialelor cu o greutate specifică cât mai mică la limita între conservabilitatea produsului ce trebuie să o asigure ambalajul proiectat și reglarea tehnică a mașinii ce urmează să facă ambalarea .

– promovarea în faza de proiectare a ambalajelor a ecodesign-ului respectiv limitarea numărului de culori si a suprafețelor imprimate in vederea reducerii procentului de periculozitate a ambalajului devenit deșeu .

– dimensionarea corespunzătoare a ambalajului în raport cu dimensiunile produsului din interior .

– folosirea numai de materiale reciclabile în proiectarea ambalajelor pentru ca ambalajul devenit deșeu prin consumul produsului să se poată valorifica prin reciclare .

– proiectarea ambalajelor astfel încât concentrațiile materialelor folosite la proiectarea ambalajelor respectiv de plumb, cadmiu , mercur și crom hexavalent să nu depășească 100 pp. milion raportate la greutate .

– evitarea supra ambalării produselor ambalate .

– informarea consumatorilor privind reciclarea ambalajului devenit deșeu de ambalaj prin consumul produsului , prin marcarea ambalajelor cu semnul de reciclare

– marcarea ambalajelor pentru identificarea in vederea îmbunătățirii activităților de recuperare si reciclare a deșeurilor de ambalaje in sensul Deciziei 97/129CE respectiv Anexa 3 din L 249/2015 cu modificările ulterioare .

– înlocuirea pungilor de transport din materiale plastice cu sau fără mâner cu pungi confecționate din materiale biodegradabile

– raportarea la sistemul impus de legislația de mediu , privind colectarea datelor referitoare la produsele introduse pe piața națională privind răspunderea extinsă a producătorului si date privind colectarea si tratarea deșeurilor rezultate de la aceste produse .

– preocuparea permanentă față de modificările legislative care apar, precum și de aplicarea lor la nivel de firmă .

Prezentul plan se modifică în concordanță cu modificările legislative și condițiile din firmă.

Întocmit

13 08 2018

-Șef birou laboratoare încercări mediu
Ing. Manea Doina

Program de prevenire a generării deșeurilor

In conformitate cu :

-L 211/2011 privind regimul deșeurilor ,
-L 249/2015 privind modalitățile de gestionare a ambalajelor si deșeurilor de ambalaje
-HG 856/2002, privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
– HG 1061/2008, privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
-L 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz ;
-L 235/2007, privind gestionarea uleiurilor uzate ;
-OUG 5 /2015 privind deșeurile de echipamente electrice si electronice ,

Firma noastră se preocupă constant de:

– respectarea cerințelor impuse de legislația in vigoare privind modalitatea de gestionare, colectare, valorificare prin agenți economici autorizați de Ministerul Mediului .

– reducerea deșeurilor de ambalaje și deșeurile industriale, generate din activitatea de producție, astfel ăa firma noastră ăa fie pregătită pentru implementarea instrumentelor economice ce sunt impuse de legislație respectiv :
• ”plătește pentru cat arunci “
• “ taxa de depozitare deșeuri “
• schema de “răspundere extinsă a producătorului de deșeuri “
– schema de răspundere extinsa a producătorului de deșeuri este un instrument economic nou introdus in sistem, impus prin OUG 74/2018 , instrument care cuprinde un set de masuri luate de stat pentru a se asigura ca producătorii de produse poartă responsabilitatea financiară și organizatorică pentru gestionarea stadiului de deșeu din ciclul de viată al unui produs .

– instruirea întregului personal al firmei privind modul de gestionare a deșeurilor și acțiunile întreprinse de fiecare la locul său de muncă privind reducerea cantității de deșeuri .

– gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje trebuie , astfel organizata încât să nu introducă bariere în calea comerțului .

– optimizarea programării ambalării producției, reglarea optimă a mașinilor de ambalat pentru eliminarea deșeurilor de ambalaj in procesul de ambalare ;

– identificarea pe coduri conform catalogului european a tuturor tipurilor de deșeuri generate atât periculoase, cât și nepericuloase .

– obținerea formularelor de expediție / transport pentru deșeuri periculoase de la Instituțiile abilitate de Ministerul Mediului .

– asigurarea infrastructurii de depozitare temporară a deșeurilor pe categorii astfel ca, in perioada de depozitare , toate deșeurile să îndeplinească condițiile de calitate impuse de legislație și de clauzele contractuale .

– întocmirea de contracte de preluare deșeuri privind valorificarea, reciclarea sau incinerarea în instalații de incinerare cu valorificare de energie cu agenți economici autorizați de Ministerul Mediului.

– obținerea Autorizațiilor de Mediu ale tuturor agenților economici cu care s-a încheiat contract de preluare deșeuri periculoase și nepericuloase .

– îndeplinirea lunara a obiectivelor de valorificare și reciclare a ambalajelor scoase pe piața pe tipuri de ambalaj, precum și obiectivul global , conform obiectivelor stabilite in OUG 74/2018.

– raportarea lunară la Administrația Fondului pentru mediu , a modului de îndeplinire a obiectivelor;

– înlocuirea pe cât posibil a cutiilor de carton cu lada de pâine –care este ambalaj reutilizabil ;

– respectarea modalității de circulație a ambalajelor reutilizabile între operatori economici ( art. 10 din L 249/2015 ), prin schimb , cu respectarea prevederilor L 82/1991 republicată L 227/2015 ( daca beneficiarii nu dețin cantitățile de ambalaje necesare efectuării schimbului aceștia achita o garanție bănească în schimbul ambalajelor primite ).

– organizarea preluării ambalajelor reutilizabile de la clienți, astfel încât sa realizeze , începând cu anul 2019, un procentaj de returnare de min 90 % și ambalajele să fie într-o stare corespunzătoare reutilizării lor.

– folosirea în proiectarea ambalajelor a materialelor cu o greutate specifică cât mai mică la limita între conservabilitatea produsului ce trebuie să o asigure ambalajul proiectat și reglarea tehnică a mașinii ce urmează să facă ambalarea .

– promovarea în faza de proiectare a ambalajelor a ecodesign-ului respectiv limitarea numărului de culori si a suprafețelor imprimate in vederea reducerii procentului de periculozitate a ambalajului devenit deșeu .

– dimensionarea corespunzătoare a ambalajului în raport cu dimensiunile produsului din interior .

– folosirea numai de materiale reciclabile în proiectarea ambalajelor pentru ca ambalajul devenit deșeu prin consumul produsului să se poată valorifica prin reciclare .

– proiectarea ambalajelor astfel încât concentrațiile materialelor folosite la proiectarea ambalajelor respectiv de plumb, cadmiu , mercur și crom hexavalent să nu depășească 100 pp. milion raportate la greutate .

– evitarea supra ambalării produselor ambalate .

– informarea consumatorilor privind reciclarea ambalajului devenit deșeu de ambalaj prin consumul produsului , prin marcarea ambalajelor cu semnul de reciclare

– marcarea ambalajelor pentru identificarea in vederea îmbunătățirii activităților de recuperare si reciclare a deșeurilor de ambalaje in sensul Deciziei 97/129CE respectiv Anexa 3 din L 249/2015 cu modificările ulterioare .

– înlocuirea pungilor de transport din materiale plastice cu sau fără mâner cu pungi confecționate din materiale biodegradabile

– raportarea la sistemul impus de legislația de mediu , privind colectarea datelor referitoare la produsele introduse pe piața națională privind răspunderea extinsă a producătorului si date privind colectarea si tratarea deșeurilor rezultate de la aceste produse .

– preocuparea permanentă față de modificările legislative care apar, precum și de aplicarea lor la nivel de firmă .

Prezentul plan se modifică în concordanță cu modificările legislative și condițiile din firmă.

Întocmit

13 08 2018

-Șef birou laboratoare încercări mediu
Ing. Manea Doina

Program de prevenire a generării deșeurilor

In conformitate cu :

-L 211/2011 privind regimul deșeurilor ,
-L 249/2015 privind modalitățile de gestionare a ambalajelor si deșeurilor de ambalaje;
-HG 856/2002,privind evidenta gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase;
– HG 1061/2008, privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
-L 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz
-L 235/2007, privind gestionarea uleiurilor uzate;
-OUG 5 /2015 privind deșeurile de echipamente electrice si electronice ,

Firma noastră se preocupă constant de:

– respectarea cerințelor impuse de legislația în vigoare privind modalitatea de gestionare, colectare, valorificare prin agenți economici autorizați de Ministerul Mediului .

– reducerea deșeurilor de ambalaje și deșeurile industriale, generate din activitatea de producție, astfel ca firma noastră să fie pregătită pentru implementarea instrumentelor economice ce sunt impuse de legislație respectiv :
”plătește pentru cât arunci “
“ taxa de depozitare deșeuri “
schema de “răspunderea extinsa a producătorului de deșeuri “
-schema de răspundere extinsa a producătorului de deșeuri este un instrument economic nou introdus in sistem, impus prin OUG 74/2018, instrument care cuprinde un set de măsuri luate de stat pentru a se asigura că producătorii de produse poartă responsabilitatea financiară și organizatorică pentru gestionarea stadiului de deșeu din ciclul de viată al unui produs .

-instruirea întregului personal al firmei privind modul de gestionare a deșeurilor și acțiunile întreprinse de fiecare la locul său de munca privind reducerea cantității de deșeuri .

-gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje trebuie , astfel organizată încât să nu introducă bariere în calea comerțului .

– optimizarea programării ambalării producției, reglarea optimă a mașinilor de ambalat pentru eliminarea deșeurilor de ambalaj în procesul de ambalare;
– identificarea pe coduri conform catalogului European a tuturor tipurilor de deșeuri generate atât periculoase cât și nepericuloase .

– obținerea formularelor de expediție / transport pentru deșeuri periculoase de la Instituțiile abilitate de Ministerul Mediului .

– asigurarea infrastructurii de depozitare temporară a deșeurilor pe categorii astfel ca în perioada de depozitare , toate deșeurile sa îndeplinească condițiile de calitate impuse de legislație si de clauzele contractuale .

– întocmirea de contracte de preluare deșeuri privind valorificarea reciclarea sau incinerarea in instalații de incinerare cu valorificare de energie cu agenți economici autorizați de Ministerul Mediului.

– obținerea Autorizațiilor de Mediu ale tuturor agenților economici cu care s-a încheiat contract de preluare deșeuri periculoase si nepericuloase .

– îndeplinirea lunară a obiectivelor de valorificare si reciclare a ambalajelor scoase pe piața pe tipuri de ambalaj precum și obiectivul global , conform obiectivelor stabilite in OUG 74/2018.

– raportarea lunară la Administrația Fondului pentru mediu ,a modului de îndeplinire a obiectivelor;

– folosirea în proiectarea ambalajelor a materialelor cu o greutate specifică cât mai mică la limita intre conservabilitatea produsului ce trebuie să o asigure ambalajul proiectat și reglarea tehnică a mașinii ce urmează să facă ambalarea .

– promovarea in faza de proiectare a ambalajelor a ecodesign-ului respectiv limitarea numărului de culori și a suprafețelor imprimate in vederea reducerii procentului de periculozitate a ambalajului devenit deșeu .

– dimensionarea corespunzătoare a ambalajului in raport cu dimensiunile produsului din interior .

-folosirea numai de materiale reciclabile in proiectarea ambalajelo,. pentru ca ambalajul devenit deșeu prin consumul produsului sa se poată valorifica prin reciclare .

– proiectarea ambalajelor astfel încât concentrațiile materialelor folosite la proiectarea ambalajelor respectiv de plumb, cadmiu , mercur și crom hexavalent să nu depășească 100 pp. milion raportate la greutate .

– evitarea supra ambalării produselor ambalate .

– informarea consumatorilor privind reciclarea ambalajului devenit deșeu de ambalaj prin consumul produsului , prin marcarea ambalajelor cu semnul de reciclare:

-marcarea ambalajelor pentru identificarea în vederea îmbunătățirii activităților de recuperare și reciclare a deșeurilor de ambalaje in sensul Deciziei 97/129CE respectiv Anexa 3 din L 249/2015 cu modificările ulterioare .

– raportarea la sistemul impus de legislația de mediu , privind colectarea datelor referitoare la produsele introduse pe piața națională privind răspunderea extinsa a producătorului și date privind colectarea și tratarea deșeurilor rezultate de la aceste produse .

– preocuparea permanentă fata de modificările legislative care apar , precum și de aplicarea lor la nivel de firma .

Prezentul plan se modifica în concordanță cu modificările legislative și condițiile din firma

Întocmit

13 08 2018

-Șef birou laboratoare încercări mediu
Ing. Manea Doina

Muzeul Internaţional al făinii din Wittenburg, Germania reprezintă o călătorie de-a lungul a mii de ani în dezvoltarea făinii şi în semnificaţia acesteia. Muzeul are o colecţie unică în felul ei, cu peste 2700 saci de făină din 128 de ţări.
Sacul de făină al Dobrogea Grup a fost inclus în această colecţie, fiind un produs autentic. Acest certificat este o expresie a aprecierii noastre şi a parteneriatului companiei noastre cu Mühlenchemie.

muzeul-international-faina-Wittenburg