• În anul 1961 a luat ființă  Întreprinderea de Morărit Panificație Dobrogea, in baza   H.C.M. nr.376/16.06.1961, prin punerea în funcțiune a 2 mori de grâu, o fabrică de pâine și o fabrică de biscuiți pe platforma Palas din Constanta.
  • În perioada 1966-1989 au fost construite 5 fabrici de pâine în orașele Constanța, Eforie Nord, Năvodari, Hârșova, Medgidia, o secție de produse zaharoase, o moară de porumb și o fabrică de paste făinoase in orasul Constanta.
  • În anul 1991, în baza H.G. nr. 1353/1990 și în temeiul Legii nr.31/1990, prin reorganizarea Întreprinderii de Morărit – Panificație Dobrogea,  s-a înființat societatea comercială pe acțiuni Dobrogea S.A.
  • În anul 1995, societatea a fost privatizată  cu capital integral românesc, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 58/1991 și ale Legii nr. 77/1994.
  • Începând cu  anul 1996  s-au  investit cu  fonduri proprii, fonduri  atrase,  precum și cu fonduri europene pre- și post-aderare, cca 50 milioane Euro, în modernizarea cu  tehnică și tehnologie performantă, in sistemul informatic in rețeaua de magazine proprii, etc.
  • Între anii 2013 – 2017, societatea a parcurs o perioada de reorganizare si restructurare judiciara a activitatii pe baza de Plan, in baza cererii proprii depuse la Tribunalul Constanta, mentinandu-si dreptul de conducere si administrare si sub supravegherea administratorului judiciar; se parcurge în condiții bune planul de reorganizare/ restructurare aprobat de adunarea creditorilor și confirmat de Judecătorul Sindic;
  • In iunie 2017  se încheie procedura de reorganizare,  iar societatea este reintegrata in circuitul economic, ca o societate functionand in baza Legii nr 31/1990.